ΠΤΥΧΙΑ CELI - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

past papers CELI,
per saperne di piú, ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

 CERTIFICATI:
  1. A2 = CELI1
  2. B1 = CELI2
  3. B2 = CELI3
  4. C1 = CELI4
  5. C2 = CELI5

·CELI 1: livello elementare. Πιστοποιεί τη γνώση της ιταλικής γλώσσας στο επίπεδο αρχαρίων.
 ·CELI 2: livello intermedio. Πιστοποιεί τη γνώση της ιταλικής γλώσσας στο επίπεδο μέτριας γνώσης.
·CELI 3: livello medio. Πιστοποιεί τη γνώση της ιταλικής γλώσσας στο επίπεδο καλής γνώσης .
·CELI 4: livello avanzato. Πιστοποιεί τη γνώση της ιταλικής γλώσσας στο επίπεδο πολύ καλής γνώσης.
·CELI 5: livello superiore. Πιστοποιεί τη γνώση της ιταλικής γλώσσας στο επίπεδο άριστης γνώσης.


 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ: Οι υποψήφιοι όλων των επιπέδων εξετάζονται συνολικά σε 5 ενότητες:
  • Κατανόηση γραπτών κειμένων
  • Κατανόηση προφορικών κειμένων (ακοθστικό)
  • Γραμματική
  • Έκθεση
  • Προφορικά

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου