Πληροφορίες για το Δίπλωμα DELE-BÁSICO


Nivel B2 (Intermedio)
Pruebas I y II: Interpretación y producción de textos escritos (Pdf - 650 KB.).
Pruebas III y IV: Comprensión auditiva y Gramática y vocabulario (Pdf - 657 KB.).

Επίπεδο B2 (Intermedio)
Δοκιμασία 1 και 2: Κατανόηση γραπτού κειμένου και έκθεση
Δοκιμασία 3 και 4: Κατανόηση προφορικού κειμένου, γραμματική και λεξιλογικές ασκήσεις 
Δοκιμασία 5: Προφορική Εξέταση 

Τρόπος αξιολόγισης-evaluación: 
Prueba 1 + 2 = 35 puntos, ελάχιστο/umbral 24,5/35 puntos
Prueba 3 + 5 = 45 puntos, ελάχιστο/umbral  35,5/45 puntos 
Prueba 4 = 20 puntos, ελάχιστο/umbral 14/20 puntos

¡IMPORTANE! Para que un examen se considere apto hay que alcanzar el porcentaje del setenta por ciento 70% de la prueba
Κατώτατη δυνατή βαθμολογία 70% ώστε να θεωρηθεί ο υποψήφιος επιτυχών
APTO = η δοκιμασία κρίνεται επαρκής
SUSPENDIDO = η δοκιμασία κρίνεται ανεπαρκής


ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΤΕΡΑ/MÁS DETALLADAMENTE:

PRUEBA 1
Κατανόηση κειμένου-Interpretación de textos escritos
4 κείμενα-12 ερωτήσεις κατανόησης πολλαπλής επιλογής.
Συνολική βαθμολόγηση, 20 puntos.

PRUEBA2
Παραγωγή γραπτού λόγου, Έκθεση-Interpretación de textos escritos.
Επιλογή ένος απο τα δύο προτινόμενα θέματα έκθεσης και ενός από τα δύο θέματα επιστολής επίσημης ή ανεπίσημης.

*Οι 2 pruebas έχουν κοινή βαθμολογία 35 puntos, κατώτατη δυνατή βαθμολογία 24,5/35 puntos

Διάρκεια prueba 1 και 2, 120 λεπτά.

Ακολουθεί "descanso"=διάλειμμα 30 λεπτών

PREBA 3
Κατανόηση προφορικού λόγου, Ακουστικό-Compresión Auditiva.
4 ηχογραφιμένα  κείμενα-12 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. (Η θεματολογία των κειμένων συνήθως είναι από ραδιοφωνικές ή τηλεοπτικές ανακοινώσεις, διαφημίσεις, συνεντεύξεις κ.α.)
Διάρκεια 30 λεπτά. Βαθμολόγηση 15 puntos.
*Στις pruebas 3 και 5 απαιτούμενη κατώτατη βαθμολογία 31,5/41. Συνψηφίζονται.

PRUEBA 4
Γραμματική, φρασεολογία, λεξιλόγιο-gramática, vocabulario y fraseología. 
Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Κείμενο με 20 κενά και 40 ερωτήσεις διπλής ή πολλαπλής επιλογής. Διάρκεια 60 λεπτά. Κατώτατη επιτρεπτή βαθμολογία 14/20 puntos

PRUEBA 5
Παραγωγή προφορικού λόγου-Oral
10-15 λεπτά διάρκεια εξέτασης. Παραχωρούνται 10-15 προετοιμασίας του υποψηφίου έξω απο την αίθουσα εξέτασης Συνολική βαθμολόγηση της Prueba 5, 30 puntos.
*Στις pruebas 3 και 5 απαιτούμενη κατώτατη βαθμολογία 31,5/41. Βαθμολογούνται από κοινού.


Πλεονεκτήματα
 •  Αναγνωρισμένο απο την Ευρωπαική Ένωση και το Ελληνικό Δημόσιο ως αντίστοιχο του αγγλικού πτυχίου Lower, επιπέδου Β2
 •  Δίνει δικαίωμα φοίτησης στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο στο τμήμα Ισπανικής Φιλολογίας
 •  Απαλλάσσει Έλληνες υπηκόους και υπηκόους της Ε.Ε. από την υποχρέωση να υποβληθούν σε οποιαδήποτε δοκιμασία γνώσης της ισπανικής προκειμένου να προσλαμβάνονται σε θέσεις της Γενικής Δημόσιας Διοίκησης ή σε Δημόσιους Οργανισμούς

Sitios que pueden consultar sobre temas alarmantes orales del Básico y Superior
Sites που μπορείτε να επισκεφθείτε για SOS θέματα προφορικών του BÁSICO και του SUPERIOR:

 1. La vida en las grandes ciudades
 2. La importancia de la lectura
 3. La vida en pareja
 4. La medicina alternativa
 5. Unas vacaciones ideales
 6. Publicidad, pros y contras
 7. Tecnología, sus pros y contras en el aprendizaje
 8. Ecología y educación
 9. Fauna
 10. Los princapales Problemas Ecológicos
 11. El Conflicto Generacional
 12. Jóvenes de hoy día 
 13. Trabajo en casa: una opción para trabajar 
 14. Tecnologías de Última Generación 
 15. Hallazgos Tecnológicos a lo largo de la Historia Humana
 16. Seguridad y Legislación en el Comercio Electrónico 
 17. Deportes, glosario alfabético 
 18. Alimentación, Frutas y Verduras 
 19. Cocina, Platos y Gastronomía 
 20. El Paro 
 21. Monumentos arqueológicos, Cultura, Arte
 22. La Sociedad del Consumo 
 23. Varios Temas de National Geographic en ESPAÑOL


  Δεν υπάρχουν σχόλια:

  Δημοσίευση σχολίου