Μαθήματα Ισπανικών στην Ισπανία

 

Sobre el INSTITUTO CERVANTES

La Red de Centros Asociados está integrada por centros cuya calidad ha reconocido expresamente el Instituto Cervantes. Los centros que forman esta Red se denominan «Centros Asociados al Instituto Cervantes» si están fuera de España y «Centros Acreditados por el Instituto Cervantes», si están en España

Το Δύκτιο Εκαιδευτικών Κεντρών Instituto Cervantes αποτελείται απο κατα τόπους αναγνωρισμένα εκπαιδευτήρια. Τα κέντρα που απαρτίζουν το Δύκτιο αυτό ονομάζονται 'Εκπαιδευτικά Κέντρα-Παραρτήματα του Ινστιτούτου Θερβάντες" εάν βρίσκονται εκτός Ισπανίας και "Πιστοποιημένα Εκπαιδυτικά Κέντρα από το Ινστιτούτο Θερβάντες" εάν βρίσκονται στη χώρα...
atenas.cervantes.es

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου